اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,272 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,253 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 20,135,540,407,772 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,253 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,526 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,272 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,964,015,409

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/05/30

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، حسين صفري، محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت