اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/11
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,221 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,201 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/11
کل خالص ارزش دارائی ها 20,400,376,293,357 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,201 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,758 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,221 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,999,915,409

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/05/30

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، حسين صفري، محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت