اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/24
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,061 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,050 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 106,383,284,539,984 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,050 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,093 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,061 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,585,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/05/30

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، حسين صفري، محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور